blog-image-cover-news

National Sale Conference & MD Award Dinner 2018

04/06/2018 9:33 AM
National Sale Conference & MD Award Dinner 2018

ผ่านไปแล้วกับงาน  National Sale Conference & MD Award Dinner 2018  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2  โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพ กับ ธีม Together  We  Can  Achieve More “เดินคนเดียว..เดินได้ไว เดินด้วยกัน..เดินได้ไกลกว่า” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Alexander Christian Holl กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุกซ์ รอยัล ประเทศไทย และ Mr. Darryl Liang President & CEO Lux Asia Pacific และ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ที่ปรึกษาบริษัทฯ รวมถึงคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดพนักงานขาย สุดยอดหัวหน้าทีมขาย สุดยอดผู้จัดการสาขา สุดยอดผู้จัดการขายภาค ที่ได้รับรางวัลและร่วมรับประทานอาหารค่ำ MD Award Dinner

 

ภายในงาน นอกจากจะมีการมอบรางวัลกับสุดยอดนักขายแล้ว ยังมีการมอบรางวัล Long Service Award สำหรับผู้ที่ทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน การบรรายายเรื่อง เทคนิคการขายและพัฒนาทีมงาน โดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์สเน่ห์ แสงสุวรรณ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของพนักงานขาย หัวหน้าทีม และ ผู้จัดการสาขา  อัดแน่นไปด้วยสาระ ประโยชน์และความสนุกสนานตลอดช่วงเวลา 3 วัน

LUX_PARTY_DAY1-293                             LUX_PARTY_DAY1-313                             LUX_PARTY_DAY1-336

LUX_PARTY_DAY1-403                             LUX_PARTY_DAY1-455                             LUX_PARTY_DAY1-467

LUX_PARTY_DAY1-253                           LUX_PARTY_DAY1-774                             LUX_PARTY_DAY1-778

LUX_PARTY_DAY2-98                             LUX_PARTY_DAY2-100                             LUX_PARTY_DAY2-112

LUX_PARTY_DAY1-109                            LUX_PARTY_DAY1-199                             LUX_PARTY_DAY2-137

LUX_PARTY_DAY2-148                            LUX_PARTY_DAY2-157                             LUX_PARTY_DAY1-549

LUX_PARTY_DAY1-698                            LUX_PARTY_DAY1-702                             LUX_PARTY_DAY1-718