blog-image-cover-news

“ลุกซ์” บริจาคเครื่องกรองน้ำ

04/11/2011 9:24 AM
“ลุกซ์” บริจาคเครื่องกรองน้ำ

“ลุกซ์” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย)จำกัด… โดยคณะผู้บริหาร บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาคเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพ จำนวน 54 เครื่อง

ประกอบด้วยเครื่องกรองน้ำดื่ม 27 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำใช้ 27 เครื่อง ผ่านโครงการ “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัยปี 54 (กันยายน)” โดยมีคุณสรยุทธ  สุทัศนะจินดา เป็นตัวแทนรับมอบ…เพื่อติดตั้งตามศูนย์พักพิงต่างๆที่ทางโครงการฯคัดเลือกทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยทางบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งให้

 

การบริจาคเครื่องกรองน้ำเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ เนื่องด้วยทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและความสำคัญในเรื่องของน้ำที่จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ของผู้ประสบอุทกภัยภายในศูนย์พักพิงต่างๆ และถือเป็นเกียรติกับทางบริษัทฯที่ได้มีส่วนมอบสุขภาพที่ดีแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

 

เรียนรู้เพิ่มเติม