blog-image-cover-events

ลุกซ์ จัดโครงการ LUX ACADEMY 2017 เพื่อพัฒนาทีมขาย

10/07/2017 10:50 AM
ลุกซ์ จัดโครงการ LUX ACADEMY 2017 เพื่อพัฒนาทีมขาย

บริษัท ลุกซ์ รอยัล(ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคุัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงได้นำโครงการ Lux Academy กลับมาอีกครั้งในปีนี้ เพื่อขีดความสามารถของหน่วยงานต่างๆ โดยเริ่มจากฝ่ายขายเป็นหน่วยงานแรก

แผนกฝึกอบรมนำโดย คุณพรชัย อภิญญาณพงศ์ และทีมงานได้ประเดิมโครงการด้วยการจัดอบรม 3 หลักสูตรให้กับทั้งที่ปรึกษาอิสระ (AVS) และหัวหน้าทีมขาย (TM) ช่วงระหว่างเดือนเมษยน-มิถุนายน 2560 ในด้านเทคนิคการขาย, การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงการแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแต่ละหลักสูตรไม่เพียงเป็นการอบรมพัฒนาความรู้ด้านเทคนิควิธีการเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างกระบวนการคิด, ทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้รอบด้าน เตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปในระดับที่สูงขึ้นอีกด้วย

IMG_8356

Lux Academy ภาคอีสาน

IMG_7798

IMG_7914

IMG_8129

Lux Academy ภาคเหนือ

IMG_8255

Lux Academy ภาคใต้

IMG_8400_1

และล่าสุดกับการอบรมเพื่อเสริมสร้างพลังคิดบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน ณ โรงแรมใบหยก สกาย วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560

IMG_1400 IMG_1367 IMG_1369
IMG_1305 IMG_1353 IMG_1282
IMG_1276 IMG_1207 IMG_1517