blog-image-cover-news

บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ จากสคบ.

31/08/2018 4:06 AM
บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ จากสคบ.

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดโครงการ “มอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำไม สคบ. ถึงต้องมอบเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” วิทยากรโดย พล.ต.ต. ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และการเสวนาเรื่อง “การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” วิทยากรโดย พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย นายณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ นางสาววรรณา สราญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนายประภัทรพงศ์ ชาญชิต นิติกรชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการ ในเวลา 13.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีมอบ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง” ทั้งนี้มีผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้องที่ใช้แนวคิดตามหลักธรรมาภิบาล มีการโฆษณาที่ไม่เกินจริง ขายสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และบริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในจำนวน 208 ราย ที่ได้เข้ารับ “เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง”

221   946