blog-image-cover-news

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

14/11/2018 3:55 AM
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ” ณ โรงแรม S2 บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรคือ ดร.วสันต์ ฤทธิ์มนตรี ภายในงานมีการเล่นเกมส์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างสนุกสนาน

ในวันที่ 10 พ.ย. 2561 หลังจากจบการอบรมแล้ว ทางผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทำ CSR  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยทาง “ลุกซ์” ได้มีการรวบรวมเงินและนำของมาบริจาค โดยมียอดเงินบริจาค 7,975 บาท โดยได้นำไปซื้อของใช้และมอบให้บ้านการุณยเวศม์ พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คนในสถานคุ้มครองตอนช่วงเวลา 10.30 – 12.30 โดยมีของที่ให้บริจาคตามนี้

  1. แผ่นรองซึมซับ จำนวน 30 ชิ้น
  2. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด L 4 แพ็ค
  3. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด M 6 แพ็ค

จำนวนเงิน 6,799 บาท

  1. ถุงขยะย่อยสลาย ขนาด30×40 ,36×45 จำนวนรวม 28 แพ็ค

จำนวนเงิน 1,176 บาท

โดยเราได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงานอบรมมาให้ชมกันค่ะ