Service How to use Image cover

วิธีเปลี่ยนฟิลเตอร์ เครื่องฟอกอากาศรุ่น LUX VENTUS

27/07/2016 8:49 AM
เปลี่ยนฟิลเตอร์-VENTUS

1. ปิดสวิทช์และถอดปลั๊ก

ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศออกก่อนทุกครั้งที่จะทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องฟอกอากาศ

2. หมุนด้ามจับสีดำบนตัวเครื่อง

หมุนด้ามจับสีดำบนตัวเครื่อง โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วดึงออกจากตัวเครื่อง

เปลี่ยนฟิลเตอร์-VENTUS-2
เปลี่ยนฟิลเตอร์-VENTUS-3

 3. ยกฝาครอบอลูมีเนี่ยมออกจากตัวเครื่อง

 4. ทำการดึง Pre-filter(ผ้ากรองฝุ่น) ออกจากตัวเครื่อง

ทำการดึง Pre-filter(ผ้ากรองฝุ่น) ออกจากตัวเครื่อง โดยตัว Pre-filter ที่ดึงออกมานั้นสามารถนำไปทำความสะอาดโดยการซักกับน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ( HALSA) หรือน้ำสบู่, น้ำยาล้างจาน แล้วนำมาตากให้แห้ง

วิธีเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องฟอกอากาศลุกซ์-AURA-3
เปลี่ยนฟิลเตอร์-VENTUS-VS2  จะสังเกตเห็นได้ว่าฟิลเตอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะมีลักษณะเป็นสีดำซึ่งก็คือฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกที่เครื่องฟอกอากาศได้ดักจับไว้นั่นเอง

 5. นำฟิลเตอร์หลักชิ้นใหม่ใส่ลงใน Pre-filter

เปลี่ยนฟิลเตอร์-VENTUS-6
เปลี่ยนฟิลเตอร์-VENTUS-7

 6. นำ filter ทั้งหมดประกอบกลับลงไปในเครื่อง

หลังจากนั้นนำ filter ทั้งหมดประกอบกลับลงไปในเครื่อง นำฝาครอบอลูมิเนียมใส่กลับด้านบนตัวเครื่องแล้วนำด้ามจับสีดำใส่กลับเข้าไปซึ่งในตอนแรกเราหมุนทวนเข็มนาฬากาเพื่อถอดออกจากตัวเครื่องฟอกอากาศ สำหรับในขั้นตอนนี้ให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกา