Service How to use Image cover

วิธีเปลี่ยนฟิลเตอร์ เครื่องฟอกอากาศรุ่น LUX HERA

27/07/2016 8:59 AM
วิธีเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ-HERA

1. ปิดสวิทช์และถอดปลั๊ก

ปิดสวิทช์และถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศออกก่อนทุกครั้งที่จะทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์เครื่องฟอกอากาศ

2. ดึงฝาครอบด้านบนออกจากตัวเครื่อง

วิธีเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ-HERA-2
วิธีเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ-HERA-3

3. ดึงฟิลเตอร์หลักออกมาทั้งชุด

ดึงฟิลเตอร์หลักออกมาทั้งชุดจากนั้นถอดผ้ากรองฝุ่น (Pre Filter) ออกจากฟิลเตอร์หลัก (Main filter) โดยตัว ผ้ากรองฝุ่น (Pre Filter) ที่ดึงออกมานั้นสามารถนำไปทำความสะอาดโดยการซักกับน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ( HALSA) หรือน้ำสบู่, น้ำยาล้างจาน แล้วนำมาตากให้แห้ง

จะสังเกตเห็นได้ว่าฟิลเตอร์ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วจะมีลักษณะเป็นสีดำซึ่งก็คือฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกที่เครื่องฟอกอากาศได้ดักจับไว้นั่นเอง

วิธีเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ-HERA-4
วิธีเปลี่ยนเครื่องฟอกอากาศ-HERA-5-1

4. สวมผ้ากรองฝุ่น (Pre filter) บนฟิลเตอร์หลัก (Main filter)

สวมผ้ากรองฝุ่น (Pre filter) บนฟิลเตอร์หลัก (Main filter) แล้วจัดให้เรียบร้อยจากนั้นนำใส่ลงในตัวเครื่องแล้วนำฝาครอบด้านบนใส่กลับเข้าที่เดิม