อัตราการไหลของน้ำจากเครื่องกรองน้ำ ปริมาณเท่าไหร่ ?

อัตราการไหลของน้ำจากเครื่องกรองน้ำ ปริมาณเท่าไหร่ ?

25/05/2016 4:21 AM

น้ำผ่านการไหลออกจากเครื่องกรองน้ำที่ อัตราความเร็วสูงสุดที่ 2 ลิตร/นาที