หลอด UV ในเครื่องกรองน้ำมีอายุการใช้งานเท่าไหร่ ?

หลอด UV ในเครื่องกรองน้ำมีอายุการใช้งานเท่าไหร่ ?

25/05/2016 4:20 AM

ประมาณ 5,000-7,000 ชั่วโมง