ไส้กรองเครื่องกรองน้ำมีอายุเท่าไหร่ ?

ไส้กรองเครื่องกรองน้ำมีอายุเท่าไหร่ ?

25/05/2016 4:19 AM

อายุของไส้กรองนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องกรองน้ำเป็นหลัก แต่ทั้งนี้บริษัทแนะนำระยะเวลาที่เหมาะสมคือควรเปลี่ยนทุกๆ 1 ปี