ฟิลเตอร์ของเครื่องฟอกอากาศมีอายุการใช้งานเท่าไหร่

ฟิลเตอร์ของเครื่องฟอกอากาศมีอายุการใช้งานเท่าไหร่

08/06/2016 9:15 AM

ทางบริษัทแนะนำระยะเวลาที่เหมาะสมคือทุกๆ 1 ปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพของการใช้งานสูงสุด

ระยะเวลาการใช้งานฟิลเตอร์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ขนาดห้อง ปริมาณฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในพื้นที่ที่ใช้เครื่องฟอกอากาศลุกซ์

สภาพแวดล้อม และระยะเวลาของการใช้งานตัวเครื่องฟอกอากาศ ดังนั้นลูกค้าควรหมั่นตรวจเช็คฟิลเตอร์เครื่องฟอกอากาศลุกซ์