เหตุใดน้ำในเครื่องกรองน้ำดื่มไม่ไหลหรือไหลช้า ?

เหตุใดน้ำในเครื่องกรองน้ำดื่มไม่ไหลหรือไหลช้า ?

08/06/2016 8:44 AM

สาเหตุอาจเกิดได้จากระบบน้ำภายในบ้านหรือ เครื่องผิดปกติ

1. สาเหตุจากระบบน้ำภายในบ้าน

แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบระบบน้ำภายในบ้านวาล์วน้ำ ปั้มน้ำ ว่ามีไฟโชว์เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติหรือป่าว

2. สาเหตุจากเครื่องกรองน้ำ

แนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบไส้กรองว่าไส้กรองอุดตันหรือไม่