เครื่องกรองน้ำ LUX ALVA ROYAL ไฟแดงโชว์หน้าเครื่อง

เครื่องกรองน้ำ LUX ALVA ROYAL ไฟแดงโชว์หน้าเครื่อง

08/06/2016 9:09 AM

สาเหตุอาจเกิดจาก UV Lamp ขาด หรือความเข้มแสงไม่เพียงพอแนะนำให้แจ้งศูนย์บริการลูกค้าเพื่อเปลี่ยน UV Lamp