เครื่องกรองน้ำ LUX ALVA ROYAL เครื่องใช้งานได้ตามปกติแต่มีไฟแดงกระพริบ

เครื่องกรองน้ำ LUX ALVA ROYAL เครื่องใช้งานได้ตามปกติแต่มีไฟแดงกระพริบ

08/06/2016 8:46 AM

ไส้กรองหมดอายุ แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรอง