เครื่องกรองน้ำใช้ LUX P.O.E ควรทำการ backwash กี่ครั้ง

เครื่องกรองน้ำใช้ LUX P.O.E ควรทำการ backwash กี่ครั้ง

08/06/2016 9:13 AM

เพื่อผลการใช้งานที่ดีเยี่ยมทางบริษัทแนะนำให้ทำการ backwash สัปดาห์ละ 1 ครั้ง