แสง UV ฆ่าแบคทีเรียได้อย่างไร ?

แสง UV ฆ่าแบคทีเรียได้อย่างไร ?

25/05/2016 4:19 AM

แบคทีเรียเพิ่มจำนวนโดยวิธี แบ่งเซลล์ เมื่อเซลล์โดนแสงยูวี พวกมันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น เพราะว่าเซลล์หยุดการเจริญเติบโตไม่สามารถขยายพันธุ์ได้

เมื่อพวกมันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นแบคทีเรียก็จะตายในที่สุด แบคทีเรียที่ตายแตกออกไป พวกมันจะสูญสิ้นไปหมด คล้ายกับฟองสบู่แตก