เครื่องกรองน้ำของบริษัทลุกษ์เป็นระบบแยกแร่ธาตุออกจากน้ำหรือไม่ ?

เครื่องกรองน้ำของบริษัทลุกษ์เป็นระบบแยกแร่ธาตุออกจากน้ำหรือไม่ ?

08/06/2016 8:38 AM

แร่ธาตุยังคงเหลืออยู่ในน้ำ แม้ว่าจะผ่านเครื่องกรองน้ำ