เครื่องกรองน้ำใช้ LUX P.O.E สามารถกรองน้ำบาดาล หรือน้ำทะเลได้หรือไม่

เครื่องกรองน้ำใช้ LUX P.O.E สามารถกรองน้ำบาดาล หรือน้ำทะเลได้หรือไม่

08/06/2016 9:12 AM

ไม่ เครื่องกรองน้ำใช้ LUX P.O.E ถูกออกบแบบมาเพื่อให้ใช้ร่วมกับปะปาเท่านั้น