เครื่องกรองน้ำของบริษัทลุกซ์ สามารถกรองน้ำที่มีความเค็มได้หรือไม่ ?

เครื่องกรองน้ำของบริษัทลุกซ์ สามารถกรองน้ำที่มีความเค็มได้หรือไม่ ?

08/06/2016 8:40 AM

ไม่ได้ แต่โดยปกติการปะปาได้ควบคุมคุณภาพและกำจัดออกอยู่แล้ว