Career Image cover

ไพสิทธิ์ กุลวงษ์

08/08/2016 4:48 AM
ไพสิทธิ์ กุลวงษ์
"ลุกซ์สร้างชีวิต นำทางสู่ความสำเร็จ"
“ไพสิทธิ์ กุลวงษ์” วุฒิ วท.บ อิเล็กทรอนิกส์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมงานกับบริษัทลุกซ์เมิอปี 2000 ในฐานะพนักงานบริการ ปัจจุบันคือผู้จัดการสาขาอุดรธานี พี.โอ.อี. โดยหลังจาก 10 ปีที่ทำงานตามสายงาน ไพสิทธิ์เห็นว่าอาชีพนักขายมีโอกาสสร้างความสำเร็จที่ชัดเจนและมีรายได้ไร้ขีดจำกัด จึงหันเหสู่อาชีพนักขายเต็มตัว สามารถสร้างเงินรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี สามารถซึ้อรถยนต์ 1 คัน รถกระบะ 1 คัน รวมทั้งซื้อที่ดินให้ครอบครัว โดยล่าสุดยังได้รับรางวัลชนะเลิศผู้จัดการสาขายอดเยี่ยมประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ประจำปี 2015 เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของลุกซ์ประเทศไทย

“ผมมีความสุขในการทำงาน และภูมิใจที่สร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับครอบครัว การพลิกฟื้นสาขาอุดรธานีให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งด้วยยอดขายกว่า 100 เครื่อง/เดือน เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จภายใต้หลักการ สอนให้รู้-ทำให้เห็น-ให้ทุกคนมีผลงานและมีรายได้ ”

 

pisit-01

 

ไพสิทธ์เสริมหลักปฏิบัติว่า “รับสมัคร AVS ต่อเนื่องและฝึกอบรมทั้งก่อนและในภาคสนาม ได้สร้างมาตราฐานทีมขั้นต่ำที่ 20 เครื่อง/เดือนและยอดวาง 3 วาง/วัน   อีกทั้งได้กำหนดยอดวาง AVS อย่างน้อย 1 วาง/คน/วัน ซึ่งหลักปฏิบัตินี้ผมสามารถผลิต AVS ให้ประสบความสำเร็จมีเงินรายได้ระดับ 100,000 บาทต่อเดือนมาแล้วหลายต่อหลายคน”

ไพสิทธิ์สรุปว่า “ผมรักบริษัทลุกซ์และขอบคุณที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นทั้งมีรายได้ที่ดี มีความก้าวหน้าในสายงานและชื่อเสียงที่ได้รับ ผมเชื่อมั่นว่าการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะสร้างรายได้ที่ดี และส่งผลสำเร็จมากขึ่นต่อไป”

 

pisit-02

 

ลุกซ์สร้างชีวิต นำทางสู่ความสำเร็จ

“คุณไพสิทธิ์ กุลวงษ์” ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการสาขาอุดรธานี พี.โอ.อี. จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากเรียนจบก็เข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯและบริษัทแรกที่ได้ร่วมงานด้วย คือ บริษัทลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) สำนักงานใหญ่ ในตำแหน่งพนักงานบริการ เมื่อปี 2000

ต่อมาปี 2001 บริษัทฯขยายธุรกิจเปิดสาขาสกลนคร คุณไพสิทธิ์ฯจึงได้ขอย้ายตัวเองไปทำงานที่สาขาใกล้บ้าน ตั้งปณิธานอย่างจริงจังในการสร้างผลงานที่ดีให้เป็นที่พอใจของลูกค้าและบริษัทฯตลอดระยะเวลา 8 ปี จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นหัวหน้าหน่วยงานบริการและเก็บเงินที่สาขาอุบลราชธานี ซึ่งภายในเวลา 2 ปี คุณไพสิทธิ์ฯก็สามารถสร้างผลงานนำพาทีมงาน SC-UBR ก้าวไปสู่ความสำเร็จ จากนั้นได้ขอย้ายตัวเองกลับไปทำงานที่สาขาสกลนครอีกครั้งภายใต้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริการสาขา โดยทำงานในหน้าที่นี้อีก 2 ปี

วันหนึ่งเมื่อบริษัทฯเปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำระบบน้ำใช้ คุณไพสิทธิ์เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดที่แตกต่างพร้อมแนวโน้มความสำเร็จภายใต้กลยุทธ์ที่ให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ จึงมุ่งเรียนรู้ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านการขายกับผู้จัดการภาค “คุณนรินทร์ ปั้นทองสุข” จนประสบความสำเร็จสามารถสร้างผลงานการขายได้ 4-5 เครื่องเป็นอย่างน้อยต่อเดือน ด้วยการสนับสนุนที่ดีและเห็นถึงอนาคตความสำเร็จอย่างชัดเจนจึงได้ตัดสินใจขอย้ายสายงานมาเป็นพนักงานขายเด็มตัว และสร้างผลงานต่อเนื่องจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสาขาสกลนครเมื่อปี 2012

 

pisit-03

 

คุณไพสิทธิ์ฯกล่าวว่า “งานด้านขายป็นงานที่ท้าทาย ผมมีความสุข มีโอกาสสร้างความสำเร็จในชีวิต ผมดูแลและพัฒนาสาขาสกลนครเป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน จากนั้นได้รับมอบหมายให้ไปเป็นผู้จัดการสาขาอุดรธานีเมื่อเดือนธันวาคม 2013 จนกระทั่งถึงปัจจุบันภายใต้ปฏิธานอันแน่วแน่นั่นคือ สอนให้รู้-ทำให้เห็น-ให้ทุกคนมีผลงานและมีรายได้ ผมสามารถสร้างผลงานสาขาได้มากกว่า 100 เครื่อง/เดือน สร้าง AVS ให้มีรายได้ถึงระดับ 100,000 บาทต่อเดือนมาแล้วหลายคน ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ได้ร่วมงานกับบริษัทลุกซ์ฯ ผมกล่าวได้อย่างเต็มที่ว่า บริษัทฯได้ให้ทุกอย่างกับผม ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ดี ความมั่นคงที่มี ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความมีชื่อเสียง รางวัลต่าง ๆ รวมทั้งโอกาสและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผมรักบริษัทลุกซ์ฯ และจะไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีรายได้ที่ดีต่อไป”

นี่คือความสำเร็จของผู้จัดการสาขาอุดรธานี พี.โอ.อี. “คุณไพสิทธิ์ กุลวงษ์”

ร่วมงานกับลุกซ์