Career Image cover

นิสิต ดามัน

29/06/2016 6:42 AM
นิสิต ดามัน
"งานหนักไม่เคยฆ่าใคร นี่คือคำที่กึกก้องในใจของ ผู้จัดการสาขา ยะลา ‘นิสิต ดามัน’"

นิสิต บุตรคนที่ 7 ในครอบครัวดามัน เข้าร่วมงานกับริษัทลุกซ์ครั้งแรกในปี 2537 หลังจากที่ตัดสินใจ ดร็อบการศึกษาของตนไว้ เพียงแค่นั้น เนื่องจากทางครอบครัวประสบปัญหาทางด้านการเงิน ด้วยเหตุนี้นิสิตจึงได้เริ่มงานครั้งแรกกับลุกซ์ ในตำแหน่งพนักงานขายเตาไมโครเวฟ

งานหนักไม่เคยฆ่าใคร นี่คือคำที่กึกก้องในใจของ ผู้จัดการสาขา ยะลา ‘นิสิต ดามัน’

และด้วยความอุตสาหะและตั้งมั่น นิสิตใช้เวลาไม่ถึงปี ก็สามารถพิชิตรางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศได้ และจากนั้นอีก ประมาณ ปีกว่า นิสิตทำฝันแรกของเค้าให้เป็นจริงได้ โดยการซื้อบ้านหลังแรกให้ตนเองและครอบครัว และด้วยผลงานที่โดดเด่น นิสิตได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นในระดับหัวหน้าทีมขาย นิสิต สามารถซื้อรถกระบะคันแรกให้กับตนเองและ ที่ดินอีกจำนวน 35 ไร่ เพื่อปลูกยางพาราเป็นอาชีพเสริมแก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง  และหลังจากที่นิสิตได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดการสาขายะลาได้ไม่นานนัก นิสิตก็สามารถสานฝันของตนด้วยการซื้อบ้านหลังที่ 2 เพื่อเป็นหลักประกันของครอบครัว, รวมถึงรถยนต์คันที่ 2 และ ที่ดินอีกจำนวนหนึ่งด้วย นิสิตเชื่อมั่นว่า ‘ความสำเร็จของตนเองนั้น เกิดจากการความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนและนำเทคนิคของเค้าเหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานของตนเอง นอกจากนี้ การนำเทคนิคต่างๆมาปรับใช้ในเหตุการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพบ, การสาธิตและการปิดการขายให้ได้นั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้ได้ดีและทำให้สำเร็จ นอกจากนี้ ในฐานะผู้จัดการสาขา นิสิตยังแนะนำว่า การใช้หลัก 3 FT ในการบริหารงานทีมขาย บวกกับความจริงใจและเอาใจใส่ต่อพนักงานในทุกระดับของสาขาตน ย่อมนำมาซึ่งความศรัทธา และความยอมรับ ในตัวของผู้จัดการสาขานั้นๆ และเมื่อใดก็ตามที่หลายๆคนหลายๆจิตใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ร่วมงานกับลุกซ์