blog-image-cover-environment

แนวทางลดมลภาวะทางอากาศ ด้วยตัวเรา

09/03/2015 5:43 AM
แนวทางลดมลภาวะทางอากาศ ด้วยตัวเรา

มลภาวะทางอากาศ เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ของประชาชน

คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่ามลพิษทางอากาศเกิดจากควันพิษที่มาจากรถยนต์ ซึ่งในความเป็นจริงมลพิษหรือมลภาวะทางอากาศ เกิดขึ้นได้ 2 สาเหตุหลักๆ คือ เกิดจากฝีมือมนุษย์ และเกิดจากธรรมชาติ เราจะเห็นได้ว่ามลภาวะทางอากาศนั้น สามารถเกิดขึ้นได้รอบๆตัวเราและเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก

การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ถึงแม้จะเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้ยาก แต่เราก็สามารถช่วยลดมลภาวะดังกล่าวได้ด้วยตัวเรา เพราะปัญหามลพิษส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ ดังนั้นแนวทางการลดมลภาวะทางอากาศ ด้วยตัวเรา จึงต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเอง เช่น

 • ปิดหลอดไฟทุกดวงภายในบ้านเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานเป็นวิธีลดมลภาวะที่สามารถทำได้ง่ายๆ
 • ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยการเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าแทน
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ทีวี เมื่อไม่ได้ใช้ก็ควรปิด และไม่ควรเปิดทิ้งไว้
 • กระติกน้ำร้อน ไม่ควรใส่น้ำจนเต็มกระติก ควรใส่น้ำให้พอเหมาะกับจำนวนคน และเมื่อน้ำร้อนเดือดแล้วควรถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
 • เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้ เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพราะช่วยลดสารคาร์บอนไดออกไซด์และยังประหยัดเงินประหยัดพลังงานอีกด้วย
 • ไม่นำอาหารร้อนๆเข้าตู้เย็นทันที แต่ควรรอให้เย็นเสียก่อน หากตู้เย็นตั้งอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรย้ายออกจากห้อง หมั่นทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำและควรกดละลายน้ำแข็งที่เกาะในตู้เย็นทิ้ง เพื่อประหยัดพลังงาน เนื่องจากตู้เย็นจะกินไฟมากขึ้นหากมีน้ำแข็งเกาะอยู่
 • เลือกซื้อรถยนต์ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดครอบครัว และประโยชน์ในการใช้งาน รวมทั้งเลือกรุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อโลก และตัวคุณเอง
 • เลือกเติมน้ำมันชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล เพื่อลดการใช้พลังงานประเภทน้ำมัน นอกจากเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังประหยัดเพราะมีราคาถูกกว่าอีกด้วย
 • ไม่ขับรถเร็ว หากขับในระยะทางไกลควรใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึงร้อยละ 20 และยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อีกด้วย
 • เลือกใช้รถโดยสารประจำทาง หรือใช้รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวหากเดินทางในระยะใกล้ๆ
 • ปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ และต้นไม้ยังให้ร่มเงาให้ความร่มรื่น หากไม่มีพื้นที่ในการปลูกก็สามารถปลูกไม้กระถาง โดยปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้เช่นกัน

ปัญหามลพิษหรือมลภาวะเป็นพิษ มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนเรา

วิธีลดมลพิษทางอากาศทำหลายวิธีด้วยกัน แนวทางการลดมลภาวะทางอาการด้วยตัวเราเอง นอกจากทำให้มลพิษลดลงได้แล้ว

การปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากการกระทำของคนเรา ยังเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเภท

คลังบทความ