blog-image-cover-health

การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

09/03/2015 1:52 PM
การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ทางสถิติถือว่าผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวัยเกษียณ คือหยุดพักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพอยู่กับลูกหลานและสมาชิกภายในครอบครัว

การดูแลคนที่อยู่ในวัยสูงอายุ จึงต้องมีความเข้าใจเพราะเป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายๆอย่างในชีวิต เช่น หน้าที่การทำงาน อารมณ์ สังคม และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายอย่างเช่นปัญหาสุขภาพ การดูแลคุณภาพผู้สูงอายุ ต้องให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่อง อาทิเช่น……..

การดูแลในเรื่องโภชนาการ

การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต้องคำนึงถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารและหลักโภชนาการเป็นสิ่งแรก เพราะอวัยวะต่างๆภายในร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ

การได้รับสารอาหารที่พอเหมาะสมดุลกับความต้องการของร่างกาย เช่น

  • ทานอาหารในปริมาณที่พอเหมาะ และมีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเบื่อในการทานอาหารเมนูซ้ำๆแล้ว ยังทำให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
  • ผู้สูงอายุควรทานข้าวซ้อมมือ เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและกากใยอาหารควบคู่กันไป
  • เน้นการทานอาหารที่ปรุงใหม่ๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่ต้องปรุงแต่งรสชาติ สีหรือมีรสจัดและอาหารประเภทหมักดอง
  • อาหารของผู้สูงอายุควรเป็นอาหารอ่อน ที่เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย
  • ทานอาหารประเภทผักผลไม้ และควรเป็นพืชผักตามฤดูกาลเพื่อหลีกเลี่ยงสารตกค้าง
  • เลือกทานเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน และไข่เป็นประจำเพราะเป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้สูงอายุ วิธีทานไข่ไม่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง

การดูแลในเรื่องสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุอาจมีความวิตกกังวล และยังปรับตัวรับกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้ การดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้คลายความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ เป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวและเห็นคุณค่าของตัวเองทำให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • วิตกกังวลกลัวเป็นภาระของลูกหลาน ผู้สูงอายุมักมีความวิตกกังวลว่าตนเองจะเป็นภาระของคนอื่น จนทำให้ถูกทอดทิ้ง การดูแลสุขภาพจิตใจ จึงต้องทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นบุคคลสำคัญของลูกหลาน เช่น การพูดคุยขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ และไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง
  • นอนไม่หลับทำให้มีผลต่อสุขภาพ ผู้สูงอายุมักเป็นโรคนอนไม่หลับ เนื่องมาจากปัญหาสุขภาพ เช่น การปวดข้อ ปัสสาวะบ่อย การดูแลจึงนอกจากจะต้องหาสาเหตุให้เจอ การพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษาและยังต้องดูแลเรื่องการออกกำลังกายในช่วงเย็น เพื่อให้ผู้สูงอายุนอนหลับได้ง่ายขึ้น
  • ความจำเสื่อม ผู้สูงอายุมักมีภาวะหลงลืมบ่อย ซึ่งอาจมีอาการมากน้อยต่างกัน การดูแลจึงควรจัดกิจวัตรประจำให้ตรงเวลาเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกคุ้นเคยและสามารถดูแลตนเองได้บ้าง

การดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงนอกจากการดูแลในเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจแล้ว การทำให้ผู้สูงอายุยอมรับหรือเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ

ประเภท

คลังบทความ