blog-image-cover-health

โรคภูมิแพ้และวิธีดูแลรักษา

09/03/2015 1:42 PM
โรคภูมิแพ้และวิธีดูแลรักษา

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อย และยังพบอีกว่าประชากร 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของประชากรทั่วไปป่วยเป็นโรคนี้ และยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ อาจส่งผลต่อผู้ที่ป่วยเป็นภูมิแพ้ได้ การดูแลผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มีวิธีดูแลรักษาอย่างไร เรามีข้อมูลดีๆมาแนะนำ

โรคภูมิแพ้คืออะไร

อาการภูมิแพ้เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้รับสารบางอย่าง แต่ร่างกายตอบสนองต่อสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ

ซึ่งสารที่ก่อให้เกิดการสนองนั้นเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้ หรือร่างกายมีปฏิกิริยาไวเกินต่อ ฝุ่น ตัวไรฝุ่น เชื้อราในอากาศ อาหาร หรือเกสรดอกไม้

ประเภทของโรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้สามารถแบ่งประเภทได้ตามอวัยวะที่เป็น ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้อาจมีอาการในอวัยวะเดียว หรือเป็นหลายอวัยวะร่วมกันก็ได้ เช่น

 1. โรคภูมิแพ้ของเยื่อบุตา
 2. โรคภูมิแพ้ของหลอดลมและปอด
 3. โรคภูมิแพ้ของระบบทางเดินอาหาร
 4. โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

อาการของโรคภูมิแพ้

ภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรัง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้มักจะมีอาการเป็นๆหายๆ และยังพบอีกว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ มีความเสี่ยงต่อการติดไข้หวัดมากกว่าคนปกติ เพราะมีปัจจัยทำให้รับเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ลักษณะอาการของโรคภูมิแพ้ ได้แก่

 1. หายใจเสียงดัง ผิดกว่าคนปกติทั่วไป
 2. คันจมูก และอาจมีอาการคันบริเวณคอ ตา และผิวหนังได้เช่นกัน
 3. การรับกลิ่นเสียไป
 4. มีอาการไอ
 5. น้ำมูกไหลตลอดเวลา
 6. จมูกตัน หายใจลำบาก
 7. น้ำตาไหล
 8. ปวดศีรษะ

วิธีดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้

 1. หากมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อยู่ในบ้าน ควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ที่มีขนทุกชนิด เช่น สุนัข แมว นก เป็ด หรือไก่ เนื่องจากสามารถทำให้เกิดอาการแพ้ได้
 2. ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอากาศหนาวเย็นโรคภูมิแพ้มักจะกำเริบได้ง่าย ผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ควรดูแลสุขภาพ โดยทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ เช่น การสวมเสื้อผ้าหนาๆ
 3. ในช่วงอากาศเย็นๆ ควรหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่ที่มีลงแรง หรือมีคนแออัด
 4. หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ เช่น ควันบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นทำให้อาการกำเริบ
 5. การใช้ยารักษาเพื่อระงับอาการ
 6. การฉีดวัคซีน เพื่อช่วยปรับภูมิต้านทานให้กลับมาเป็นปกติได้ ซึ่ง ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคภูมิแพ้ให้หายขาดได้

การดูแลผู้ป่วยจึงเน้นในเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้อาการกำเริบ รวมถึงการดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

เพียงเท่านี้ก็ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประเภท

คลังบทความ